För att bli medlem i Patriots Sweden så följ dessa instruktioner.

Betala in 150 kr till bankgiro 5246-0383
Eller via Swish 1234830816

Fyll sedan i detta formulär